v‑Series

v-Series

v61

v61

 - v61製品情報ページはこちら -
 - v61プレスリリースページはこちら -
  テーブル: 1300 × 510 mm
  移動量(X×Y×Z軸): 1050 × 510 × 460 mm